PUBLIC BUILDING

ลำปาง

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแป้นใต้

นครนายก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ

มหาสารคาม

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตอนมัน

ตาก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน

สตูล

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นครศรีธรรมราช

อาคารคลินิกผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

ระนอง

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สมุทรสาคร

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองซื่อ

สุรินทร์

อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2

อำนาจเจริญ

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว

A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้

เป็นโครงการเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 100 ปีของตราช้าง เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่คนไทยมีให้กับแบรนด์ตราช้างตลอด 100 ปี ที่ผ่านมาร่วมเเบ่งปันและสร้างพื้นที่ เเห่งความสุขใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการสร้าง 10 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ เน้นการออกแบบด้วย ฟังก์ชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่มีความขาดแคลนแตกต่างกันไป เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อาคารกิจกรรมบำบัดเด็กพิการอาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน และห้องสมุด เป็นต้น เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจาก 3 หมวดหลักได้แก่

 1. การมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน
 2. การมุ่งพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ ตามพระราชดำริ
 3. การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาใน ด้านสุขภาพและอนามัยในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ

แกนในการออกแบบอาคารทั้ง 10

 • Iconic Design by ตราช้าง

  เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างทั้งอาคาร และโทนสีแดง ขาว เทา ดำ เป็นหลัก ฟังก์ชั่นภายในเน้นความเรียบง่าย ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย
 • Sustainable Living

  เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ความสำคัญกับการถ่ายเทลมและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเข้าตัวอาคาร ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง จึงช่วยประหยัดพลังงานไปในตัว รองรับการใช้งานในลักษณะสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
 • Durable

  เน้นการออกแบบเพื่อความทนทาน แข็งแรง ให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างฐานราก และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมด้วยวัสดุตราช้างทั้งอาคาร
 • Local Customization (Appropriate Architectural Design)

  มีการออกแบบให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ของความต้องการชุมชน และสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่หลากหลายกันในแต่ละ 10 สถานที่ 10 อาคาร

เลือกสถานที่ 'ตราช้าง สร้างเพื่อให้'

ลำปาง

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแป้นใต้

นครนายก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ

มหาสารคาม

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตอนมัน

ตาก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน

สตูล

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นครศรีธรรมราช

อาคารคลินิกผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

ระนอง

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สมุทรสาคร

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองซื่อ

สุรินทร์

อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2

อำนาจเจริญ

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |