COMMUNITY ARCHITECTS TRA CHANG >   ดวงฤทธิ์ บุนนาค

โดย ดวงฤทธิ์ บุนนาค

ห้องสมุด: "Live for Reading Room"

ออกแบบอาคารให้มีลักษณะโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ไม่หวือหวา ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน คำนึงถึงการไม่ตัดขาดจากธรรมชาติรอบนอก ผู้ที่อยู่ในห้องสมุดจึงสามารถได้ยินเสียงทะเล มองเห็นร่มเงาของต้นไม้ และสัมผัสกับสายลมเย็นๆ ที่จะพัดเข้ามาให้ความสบายได้อีกด้วย


ที่มาโครงการ

อาคารนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้ มุ้งเน้นการส่งเสริมคุณภาพที่อยู่อาศัย ให้กับชุมชนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ใหม่ๆ ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ และวงการสถาปัตยกรรมไทย

แรงบันดาลใจ

ห้องสมุดจะต้องเป็นสถานที่ที่เด็กอยากเข้าไปนั่งอ่านหนังสือ ไม่ใช่เก็บหนังสืออย่างเดียว สามารถเข้าไปหยิบเอามาอ่าน มีความสนุกทุกจังหวะของการค้นคว้า ตั้งแต่เดินไปตามชั้นหนังสือต่างๆ แต่ก็ไม่มีอะไรเกินไปจากการอ่าน ให้ประเด็นของการหยิบหนังสือมาอ่านเป็นหัวใจสำคัญของสถานที่ โดยหยิบเอาสินค้าตราช้างมาใช้ในแบบที่คาดไม่ถึง แม้จะเริ่มจากชุมชนเล็กๆ ใช้ประโยชน์ได้จริงกลับมาดูอีก 10 ปี มันก็ยังอยู่ และกลายความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตราช้างกับชุมชน

การออกแบบ

LESS for READ
“หายไป” คือ แนวคิดของห้องสมุดที่ต้องการให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของชุมชน สามารถได้ยินเสียงทะเล มองเห็นร่มเงาต้นไม้ และสัมผัสกับสายลมเย็นๆ ด้วยโครงสร้างอาคารเข้าใจง่าย ไม่หวือหวา ซับซ้อนในการใช้งาน ให้ความสบายแก่นักอ่าน

วัสดุ

  • แผ่นโปร่งแสง ตราช้าง – ใช้กรุผนังทั้งสองด้าน และฝ้าเพดานด้านบนช่วยให้แสงธรรมชาติส่องผ่าน เพิ่มความสว่างภายในอาคาร ที่ให้ความรู้สึกโปร่งเบากับตัวอาคาร รูปลอนที่ช่วยให้หลังคาทรงเรียบๆ มีมิติน่ามอง
  • ปูนตราช้าง ทนน้ำทะเล ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดพิเศษ – ใช้ทำพื้นอาคารปูนเปลือยขัดมัน ทนต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟต และต่อต้านการซึมผ่านของสารคลอไรด์ที่มาจากไอทะเลได้ดี

ลำปาง

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแป้นใต้

นครนายก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ

มหาสารคาม

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตอนมัน

ตาก

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแม่ระวาน

สตูล

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

นครศรีธรรมราช

อาคารคลินิกผู้สูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

ระนอง

อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

สมุทรสาคร

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองซื่อ

สุรินทร์

อาคารเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2

อำนาจเจริญ

อาคารห้องสมุด โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
| Copyright © 2015, A PLACE WE STAND, All Rights Reserved. |