ยุคบุกเบิก

จากช้างเผือก มงคลของแผ่นดิน
สู่ตราสัญลักษณ์ SCG

ปีพุทธศักราช 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่า

และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ "ช้างเผือก" เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ คู่บ้านคู่เมือง เป็นสิ่งคู่พระบารมี ของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ ของประเทศ และคำว่า "ตราช้าง" จึงถึงกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดเกือบ 1 ศตวรรษ

ยุค ตราช้าง
หลากสินค้า หลายโลโก้

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ครองใจผู้บริโภคไทย

สัญลักษณ์ "ตราช้าง" ถูกนำไปใช้เป็นโลโก้และตราสินค้าบนผลิตภัณฑ์จากความทุ่มเทและพัฒนาบริษัทฯ จึงแตกไลน์สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย หลายประเภท จึงมีการออกแบบโลโก้ตราช้างให้มีหลายรูปแบบ เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ตราช้าง จึงกลายเป็นตราสินค้าที่สามารถสื่อแทนบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ ในใจคนไทยทุกรุ่น ทุกสมัย อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสินค้าที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง คำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้บริโภค ทำให้ "ตราช้าง" ในวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตราสินค้าที่ทรงพลังที่ สุดของไทย

รวมพลังช้าง
ด้วยสัญลักษณ์เดียวกับ SCG

การรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

แบรนด์สัญลักษณ์ตราช้างในโลโก้หกเหลี่ยม ใช้เป็นคอร์ปอเรทโลโก้ของบริษัทแม่ และ โลโก้สำหรับสินค้า ภายในโลโก้ออกแบบเป็นลายสันสานไปมาเหมือนรวงผึ่ง สื่อความหมายถึง ธุรกิจในเครือของบริษัทฯ ทั้ง 6 กลุ่ม อีกทั้งยังสื่อถึงการรวมพลัง "คุณภาพ" ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่ง การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การตลาด และการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเป็นไปตามภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และ มาตรฐานระดับโลก

ความพร้อม และศักยภาพที่แข็งแกร่งจึง ทำให้แบรนด์ตราช้างเติบโตไปพร้อมกับแบรด์ SCG ด้วยการเป็นสินค้าระดับโลก ที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมก้าวสู่ความเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมมากที่สุด โดยยึดหลักคำมั่นสัญญาที่ว่า "Innovative Quality" การพัฒนาสินค้า และการบริการด้วยนวัตกรรมคุณภาพเหนือมาตรฐาน เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีของการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า ชุมชนและสังคมของเราอันเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จ