“ตราช้าง” เผยเทคนิคสร้างบ้านสวยทนนาน ไร้ปัญหากวนใจ เจ้าของบ้านควรใส่ใจ “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง”
กว่าจะได้ “บ้าน” สักหลัง...ไม่ใช่เรื่องเล็ก เมื่อคิดจะมีบ้านเป็นของตนเอง เจ้าของบ้านทุกคนปรารถนาให้บ้านมีความแข็งแรง คงทน สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัวสืบทอดต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น แต่น้อยคนที่จะทราบถึงความสำคัญของ “โครงสร้างพื้นฐาน” ที่ประกอบด้วย งานฐานราก เสา คาน โครงหลังคา ระบบท่อประปาและไฟฟ้า เป็นต้น “โครงสร้างพื้นฐาน” เปรียบเสมือนโครงกระดูก และเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในร่างกาย ที่แม้จะมองไม่เห็นแต่เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้บ้านแข็งแรง หากเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขได้ยากหรืออาจแก้ไขไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักละเลยในเรื่องขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของบ้าน แต่กลับให้ความสำคัญในเรื่องการตกแต่งความสวยงามหลังจากบ้านก่อสร้างเสร็จมากกว่า ทำให้ปัจจุบันพบบ้านที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น

นายเจือ คุปติทัฬหิ Experience Solution Maximizer สถาปนิกอาวุโส บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด กล่าวว่า หากไม่ให้ความสำคัญเรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง” ตั้งแต่ต้น เจ้าของบ้านมักพบปัญหาหลังจากย้ายเข้าไปอยู่แล้ว ได้แก่ เสา คาน พื้นแตกร้าว บ้านทรุดตัว ท่อประปารั่วซึม โครงหลังคาเป็นสนิม ตกแอ่น รั่ว ส่วนบ้านเก่ามักพบปัญหาจากการต่อเติมโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง ทำให้โครงสร้างบ้านเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักของส่วนที่ต่อเติมได้ เกิดปัญหาบ้านทรุด เอียง เป็นต้น ซึ่งบ้านที่เกิดปัญหาด้านโครงสร้างนั้นจะแก้ไขได้ยาก หรืออาจแก้ไขไม่ได้เลย เพราะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายใน ต้องใช้วิธีรื้อถอน ทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน “ตราช้าง” ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง จึงเห็นความสำคัญของการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการทำให้โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ที่เจ้าของบ้านสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่ก่อนก่อสร้างจนบ้านสร้างเสร็จดังนี้

ขั้นแรก “ออกแบบให้ตรงตามการใช้งาน” เพื่อป้องกันปัญหาเสา คาน พื้น แตกร้าว ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างของบ้านไม่แข็งแรง หรือรับน้ำหนักเกินค่ามาตรฐาน เกิดแรงดึงรั้งโครงสร้างให้เสียหาย อาจเกิดจากการใช้วัสดุผิดประเภทเช่นงานปูนโครงสร้าง ต้องใช้ปูนสำหรับงานโครงสร้างโดยเฉพาะ ต่างจากปูนฉาบที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้ หรือการรู้เท่าไม่ถึงการของการใช้งานเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากอย่างตู้เซฟ หรือเปียโน ต้องมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน เพื่อให้การออกแบบงานโครงสร้างมีการคำนวนการรองรับน้ำหนักได้ถูกต้อง ซึ่งโดยปกติสถาปนิกหรือวิศวกรมักออกแบบให้โครงสร้างบ้านสามารถรองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร

เมื่ออยู่อาศัยไปแล้วและต้องการต่อเติมบ้าน ควรปรึกษาสถาปนิกผู้ออกแบบเพื่อคำนวณเรื่องโครงสร้างก่อนทุกครั้ง เนื่องจากหากต่อเติมผิดวิธีอาจทำให้โครงสร้างดึงรั้งกันจนเกิดปัญหาบ้านทรุด เอียงได้

ขั้นต่อไป “ใส่ใจเลือกวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้” วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของ “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง” ซึ่งเจ้าของบ้านส่วนมากมักไม่ทราบว่ามีสิทธิในการเจาะจงเลือกวัสดุก่อสร้างได้ด้วยตนเอง โดยสามารถปรึกษาสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบให้ระบุยี่ห้อวัสดุก่อสร้างในใบรายการวัสดุ หรือใบประมาณราคา (BOQ) ได้ตามต้องการ โดยเคล็ดลับการเลือกวัสดุก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับงาน เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง มั่นคง วางใจได้ ควรคำนึงถึงคุณสมบัติดังนี้
  • ปูนซีเมนต์: งานโครงสร้างปูนเปรียบเสมือนกระดูกของบ้านที่ต้องรับน้ำหนักตัวบ้านและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน ดังนั้นปูนที่ใช้ในการทำเสา คาน งานโครงสร้าง ต้องเป็นปูนที่มีคุณภาพ ทนทาน มีกำลังอัดสูง ได้มาตรฐานตามการออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกร เพราะหากไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้บ้านแตกร้าวเสียหายได้ทั้งหลัง
  • ท่อสำหรับระบบประปา: ท่อสำหรับงานประปาควรเลือกใช้ท่อพีวีซี เนื้อเหนียว แข็งแรง ทนทานต่อแรงดันน้ำ รวมทั้งข้อต่อและน้ำยาประสานท่อที่มาจากผู้ผลิตเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถทำละลายและเชื่อมต่อเนื้อพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้ท่อมีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เกิดปัญหาท่อแตกหรือรั่วซึม
  • โครงหลังคา: โครงหลังคาที่ดีควรผลิตด้วยเหล็กกำลังดึงสูง เคลือบสารป้องกันสนิม โดยปัจจุบันมีนวัตกรรมโครงหลังคาสำเร็จรูป คือ ระบบโครงถักหลังคากึ่งสำเร็จรูป (Pre-fabricated) ออกแบบด้วยโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม มีบริการติดตั้งครบวงจร ทำให้โครงหลังคามีความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงกับเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพ ป้องกันสนิมได้ไม่ดีพอ การเชื่อมต่อที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้โครงหลังคา ผุ พัง และทรุดตัวในระยะยาว
เมื่อผ่านขั้นตอนการออกแบบบ้านและเลือกวัสดุแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เจ้าของบ้านควรเข้าไปมีบทบาท คือการ “ตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐานก่อนการเทปูนปิดและก่อฝ้าเพดาน” เนื่องจากงานโครงสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ภายในหากเทปูนปิดและก่อฝ้าเพดานไปแล้วจะตรวจสอบคุณภาพงานได้ยาก เจ้าของบ้านจึงควรเข้าไปตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้าง สามารถตรวจเช็ควัสดุที่ใช้บริเวณหน้าไซต์งานว่าเป็นวัสดุคุณภาพตรงตามที่ได้ระบุไว้หรือไม่ โดยหมั่นเข้าไปตรวจสอบ สังเกตงานเทเสา คาน ว่ามีคุณภาพหรือไม่ อาจตรวจสอบพร้อมวิศวกรเพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับงานโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคาที่สันต้องตรง ไม่โค้ง เอียง งานระบบท่อ ต้องเชื่อมต่อต้องถูกต้องตรงตามแบบ ซึ่งขั้นตอนนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการปรับผังการใช้งาน เจ้าของบ้านสามารถปรึกษาผู้ออกแบบได้เพื่อการแก้ไขอย่างทันท่วงที

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากบ้านสร้างเสร็จคือการ “สังเกตสัญญาณเตือนปัญหาเรื่องโครงสร้าง” ผู้อยู่อาศัยควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบสัญญาณเตือนปัญหาเรื่องโครงสร้าง เช่น มิเตอร์น้ำที่ยังคงทำงานอยู่ทั้งที่ได้ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน แสดงให้เห็นว่าเกิดการไหลของน้ำอยู่ ให้มองหารอยรั่วซึมของระบบประปาของบ้าน รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างจากการสังเกตรอยแตกร้าวของปูน ซึ่งมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ รอยแตกร้าวเป็นลายงาที่เกิดจากการฉาบปูน และรอยแตกร้าวเป็นเส้นชัดเจนมีลักษณะเป็นเส้นทิศทางชัดเจน เช่น ทแยงมุม แนวนอน แนวตั้ง ซึ่งอาจเกิดจากงานโครงสร้าง จำเป็นต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ และแก้ไขอย่างถูกวิธีก่อนปัญหาจะบานปลาย เคล็ดลับนี้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบสภาพบ้านก่อนตัดสินใจซื้อได้ด้วย

บ้านที่น่าอยู่ สวยงาม มีความคงทนแข็งแรง จำเป็นต้องอาศัย “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง” เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ซึ่งเจ้าของบ้านควรใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ทุกคนในบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจ หมดห่วง หมดปัญหาเรื่อง “รั่ว ซึม ทรุด” รวมทั้งบ้านแสนรักก็จะอยู่คู่กับเราไปได้อีกตราบนานเท่านาน

ดาวน์โหลด คู่มือ รู้เรื่องโครงสร้าง หมดปัญหาเรื่อง รั่ว ซึม ทรุด

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

Let’s Renovate เพราะหน้าบ้านคือหน้าตา

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ทำฝ้าฟรี และรางวัลตั๋วหนัง จากกิจกรรม Mix&Match จากฝ้าสมาร์ทบอดร์ดตราช้าง

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำวัสดุก่อสร้างที่ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่น

เอสซีจี คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ย้ำความสำเร็จผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Total Green Supple Chain) รายแรกของไทย

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง ไอยร่า ความงามของผืนหลังคา... จากวันวาน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี นำคณะผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเยี่ยมโรงงานหนองแค สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ

“SMARTBOARD MIX&MATCH ดีไซน์ห้องให้ดูดี แค่มีฝ้า สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง”

สิทธิพิเศษ! เฉพาะหลังคาเซรามิค ตราช้าง Excella ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2015

พิเศษ SolarECO System ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

“ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ตาดีมีรางวัล” นิตยสารคู่สร้างคู่สม”

“ตราช้าง” จากเอสซีจี ประกาศผลการประกวดออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ สุดยอดไอเดียนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015”

สัมผัสประสบการณืที่อยู่อาศัยเพื่อวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม ยกขบวนเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

ประกาศผล ผู้โชคดี 50 ท่าน จากกิจกรรม ตาดีมีรางวัล!!!

ประกาศรางวัล “บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6” ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (ครั้งสุดท้าย)

A Place WE Stand Design Award 2015

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558

ลงทะเบียนรับแบบบ้าน ฟรี! กับ SCG EXPERIENCE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม… กับหลังคาตราช้าง Excellaตามรอยเซรามิค ประเทศฮังการี

ฉลองครบรอบ 45 ปี ท่อตราช้าง น้ำยาฯ แจกทอง 45 เส้น

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคาตราช้าง

โปรโมชั่นภูมิใจไทยแลนด์ กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ลดสุดขั้ว ลดราคาท้าลมหนาว กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ตราช้าง จากเอสซีจี เปิดแคมเปญ Progressive Living

เอสซีจี ปูนลำปาง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของไทย

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 5 วันที่ 18 เมษายน 2557

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557

ฝ้า ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด รุ่น ตกแต่ง (Tra Chang SmartBOARD)

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2557

โครงหลังคาสำเร็จรูป ตราช้าง จัดกิจกรรมมอบรางวัลสุดยอดมือขายและเลี้ยงขอบคุณพนักงานขายหน้าร้านที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศ

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2557

แลนด์สเคป ลุ้นจุใจ

แจกจริง! ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง 10 รางวัล

ตราช้าง สร้างเพื่อให้ ส่งมอบอาคาร ห้องสมุดตราช้าง

กิจกรรม ลุ้นจุใจ กับตราช้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน รับทองคำจาก ท่อตราช้าง

ตราช้าง ส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ฉลอง 100 ปี ตราช้าง LIMITED EDITION

พบกับ website กระเบื้องหลังคา Prima ที่รวบรวมหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไทยประยุกต์

ตราช้าง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ตราช้าง โชว์เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคา ไร้แร่ใยหิน

ปูนตราช้าง จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราช้าง จัดเวิร์คช้อปอัพเดทเทรนด์แต่งบ้านด้วยผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

SCG Living Showcase ที่สุดของไฮไลท์จาก SCG ในงานสถาปนิก 56

โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้

ฟลัดเวย์โฮม – บ้านอยู่กับน้ำ

ตราช้าง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม้พื้นตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นที-คลิป สีสำเร็จรูป

“ตราช้าง” คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Thailand 2013)

นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวจาก "ตราช้าง" ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Roofing Insight

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Home Renovate

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Design Idea

3 สุดยอดแบบบ้านอยู่กับน้ำ จากมันสมองนักออกแบบรุ่นใหม่

ปรับปรุง ต่อเติม แก้ไข เสริมทุกส่วนในบ้านได้ง่ายๆ ที่บูธ ตราช้าง

All about Design

รู้ลึก รู้จริง เรื่องระบบหลังคาที่บูธ ตราช้าง

ตราช้าง @บ้านและสวนแฟร์ 2012

ก้อง ได้ยินไหม เกรซ อ้อนอยากได้บ้านใหม่

ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ

กิจกรรมเสริมโป่งช้างป่า

ท่อตราช้าง นำเทรนด์ บุกตลาดผู้นำเรื่องระบบท่อพลาสติก

ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ผนึกกำลัง

ท่อตราช้าง สนับสนุนการออกแบบระบบน้ำสวนยางพาราแก่กลุ่มเกษตรกรบึงกาฬ

นวพลาสติก (ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์) คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท เพิ่มผลผลิต

ตราช้าง” จับมือ “คอตโต้” จัด โครงการ “ซ่อมบ้าน หลังน้ำลด

ทีมตราช้างรวมน้ำใจ ช่วยช้างไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับ ม.บูรพา สนับสนุนสินค้าเพื่อประดิษฐ์ “คทาตรวจไฟรั่ว” สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับตราช้างและบริษัทในกลุ่ม SCG จัดสร้างสุขาลอยน้ำเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบแพกู้ภัยจากน้ำใจอาสาสมัคร “บ้านอาสาใจดี”

Easy Grass แลนด์สเคป by ตราช้าง