A Place WE Stand Design Award 2015
 เป็นโครงการประกวดออกแบบสถาปัตย์ ประเภทอาคารสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีตอบแทนสังคม พร้อมเรียนรู้หลักการนำวัสดุก่อสร้างไปใช้ในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ โดย ตราช้าง จากเอสซีจี จะนำผลงานการออกแบบของทีมที่ชนะเลิศลงพื้นที่สร้างจริง และมอบให้กับชุมชนที่ยังขาดแคลน เพื่อเป็นรากฐานแก่ชุมชนในการพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.       โจทย์ในการออกแบบ

1.1.     เป็นอาคารสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร

1.2.     ออกแบบอาคารในงบประมาณก่อสร้างมูลค่า 1,800,000บาท

1.3.     ให้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างตราช้างเป็นหลัก (กรณีที่ตราช้างไม่มีวัสดุตามที่ต้องการ สามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้) โดยมีวัสดุที่บังคับให้ต้องมีในผลงานดังนี้

1.3.1.  ระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast Concrete System)

1.3.2.  หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ตราช้าง รุ่นลอนคู่ สีหมากสุก

1.3.3.  ฝ้าสมาร์ทบอร์ดตราช้าง ดีไซน์ mix & match

1.4.     งานออกแบบต้องสอดคล้องกับแนวทางการดีไซน์หรือ Design Code ดังนี้

- Iconic Design by ตราช้าง

เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตราช้าง ด้วยการใช้วัสดุตราช้างทั้งอาคาร และโทนสีแดง ขาว ดำ เทา เป็นหลัก ฟังก์ชั่นภายในเน้นความเรียบง่าย ขณะที่รูปลักษณ์ภายนอกมีดีไซน์แปลกใหม่ทันสมัย

- Sustainable Living

เน้นการออกแบบที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก ให้ความสำคัญ
กับการถ่ายเทลมและใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติเข้าตัวอาคาร ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะโปร่ง โล่ง  ช่วยประหยัดพลังงาน รองรับการใช้งานในลักษณะสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

- Durable

เน้นการออกแบบเพื่อความทนทาน แข็งแรง ให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างฐานราก และการเลือกวัสดุตราช้างทั้งอาคาร

- Local Customization (Appropriate Architectural Design)

มีการออกแบบให้เหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ในแง่ลักษณะทางภูมิศาสตร์,
สภาพภูมิอากาศ, ลักษณะการใช้งาน อาทิ พื้นที่รวบรวมความรู้, พื้นที่สำหรับการประชุม, หรือพื้นที่สำหรับการทดลองปฏิบัติการ, และลักษณะวิธีการใช้งาน อาทิ ความสะดวกในการใช้งานของผู้พิการ

 

2.       คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

เป็นนิสิตและนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย

 

3.       รางวัลในการประกวด

3.1.     รางวัลชนะเลิศจะได้รับแพ็คเกจศึกษาดูงาน Hong Kong Business of Design Week (BODW) ณประเทศฮ่องกงตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักและบัตรเข้าชมงานจำนวน 1 รางวัล พร้อมกับรางวัลเงินสด 50,000 บาทมูลค่ารวม 150,000 บาท

-          ผลงานที่ชนะจะถูกนำมาสร้างเป็นผลงานจริงเพื่อใช้งานสำหรับชุมชน โดยทาง SCG ตราช้างจะเป็นผู้สนับสนุนงานก่อสร้างทั้งหมด

3.2.     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รางวัลเงินสด 20,000 บาท

3.3.     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2รางวัลเงินสด 10,000 บาท

-          ผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน จะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางและการจัดทำโมเดลผลงานละ 3,000 บาทรวมทั้งหมด 10 ผลงานเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

-          ผลงานและภาพผู้เข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Wallpaper* ฉบับภาษาไทย

 

4.       ระยะเวลาส่งผลงาน: วันนี้ –31 มีนาคม 2558

 

5.       หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน

5.1.     ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามในการออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์

[และเป็นไปตาม design code]                                                                                        40%

5.2.     ประโยชน์ใช้สอยตอบโจทย์ความต้องการชุมชนและสามารถใช้ได้จริง                                  40%

5.3.     การเลือกใช้วัสดุ/ ผลิตภัณฑ์ตราช้างที่เหมาะสม                                                                 10%

5.4.     ภาพรวมการนำเสนอ                                                                                                        10%

6.       การพิจารณาตัดสิน

6.1.     วันที่ 2 เมษายน 2558พิจารณาแบบที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดในแต่ละประเภทเพื่อเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย

6.2.     วันที่ 20 เมษายน2558ตัดสินผู้เข้ารอบรองสุดท้าย โดยทั้ง10 ผลงานผู้ออกแบบต้องนำเสนอผลงาน
ต่อคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดด้วยตัวเองพร้อมโมเดล
ประกอบการอธิบายในขนาด 1:75
เพื่อพิจารณาผู้ชนะเลิศ

6.3.     วันที่ 27 เมษายน 2558 ตัดสินและประกาศผู้ชนะเลิศ

7.       ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการ

รวีณ วงศาโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการ   

โทร: 085-665-9872

ดาวน์โหลดใบสมัคร
รายละเอียดความต้องการชุมชนและข้อมูลวัสดุ

        ประกาศผล

       - รางวัลชนะเลิศ (ผลงานที่ได้นำไปสร้างจริง) – ชื่อผลงาน “วรรค”

              เงินรางวัล 50,000 บาท และเดินทางศึกษาดูงาน Business of Design Week ณ ประเทศฮ่องกง

       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ชื่อผลงาน “Flixible Community Learning Center”

               เงินรางวัล 20,000 บาท

       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ชื่อผลงาน “U Center”

               เงินรางวัล 10,000 บาท


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

Let’s Renovate เพราะหน้าบ้านคือหน้าตา

ท่อตราช้าง แจกหนัก แจกจริง ฮอนด้าคลิก 5 เดือน 5 คัน และ สร้อยคอทองคำ 10 เส้นทุกเดือน

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ทำฝ้าฟรี และรางวัลตั๋วหนัง จากกิจกรรม Mix&Match จากฝ้าสมาร์ทบอดร์ดตราช้าง

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำวัสดุก่อสร้างที่ครบครันทั้งผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่น

เอสซีจี คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ย้ำความสำเร็จผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Total Green Supple Chain) รายแรกของไทย

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง ไอยร่า ความงามของผืนหลังคา... จากวันวาน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี นำคณะผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเยี่ยมโรงงานหนองแค สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตที่มีคุณภาพ

“SMARTBOARD MIX&MATCH ดีไซน์ห้องให้ดูดี แค่มีฝ้า สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง”

สิทธิพิเศษ! เฉพาะหลังคาเซรามิค ตราช้าง Excella ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2015

พิเศษ SolarECO System ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน

“ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรม “ตาดีมีรางวัล” นิตยสารคู่สร้างคู่สม”

“ตราช้าง” จากเอสซีจี ประกาศผลการประกวดออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์ สุดยอดไอเดียนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015”

สัมผัสประสบการณืที่อยู่อาศัยเพื่อวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม ยกขบวนเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

ประกาศผล ผู้โชคดี 50 ท่าน จากกิจกรรม ตาดีมีรางวัล!!!

ประกาศรางวัล “บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6” ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (ครั้งสุดท้าย)

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558

ลงทะเบียนรับแบบบ้าน ฟรี! กับ SCG EXPERIENCE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม… กับหลังคาตราช้าง Excellaตามรอยเซรามิค ประเทศฮังการี

ฉลองครบรอบ 45 ปี ท่อตราช้าง น้ำยาฯ แจกทอง 45 เส้น

ประกาศรางวัล บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคาตราช้าง

โปรโมชั่นภูมิใจไทยแลนด์ กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ลดสุดขั้ว ลดราคาท้าลมหนาว กับ แลนด์สเคป ตราช้าง

ตราช้าง จากเอสซีจี เปิดแคมเปญ Progressive Living

เอสซีจี ปูนลำปาง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของไทย

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 6 วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 5 วันที่ 18 เมษายน 2557

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 4 วันที่ 1 เมษายน 2557

ฝ้า ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด รุ่น ตกแต่ง (Tra Chang SmartBOARD)

ประกาศรางวัล ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มีนาคม 2557

โครงหลังคาสำเร็จรูป ตราช้าง จัดกิจกรรมมอบรางวัลสุดยอดมือขายและเลี้ยงขอบคุณพนักงานขายหน้าร้านที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศ

ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2557

แลนด์สเคป ลุ้นจุใจ

แจกจริง! ประกาศรางวัล “ลุ้นจุใจ กับ ตราช้าง” ครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำ 2 สลึง 10 รางวัล

ตราช้าง สร้างเพื่อให้ ส่งมอบอาคาร ห้องสมุดตราช้าง

กิจกรรม ลุ้นจุใจ กับตราช้าง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน รับทองคำจาก ท่อตราช้าง

ตราช้าง ส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ฉลอง 100 ปี ตราช้าง LIMITED EDITION

พบกับ website กระเบื้องหลังคา Prima ที่รวบรวมหลากหลายข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไทยประยุกต์

ตราช้าง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556

ตราช้าง โชว์เทคโนโลยีการผลิตกระเบื้องหลังคา ไร้แร่ใยหิน

ปูนตราช้าง จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตราช้าง จัดเวิร์คช้อปอัพเดทเทรนด์แต่งบ้านด้วยผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

SCG Living Showcase ที่สุดของไฮไลท์จาก SCG ในงานสถาปนิก 56

โครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้างเพื่อให้

ฟลัดเวย์โฮม – บ้านอยู่กับน้ำ

ตราช้าง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม้พื้นตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นที-คลิป สีสำเร็จรูป

“ตราช้าง” คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี (Superbrands Thailand 2013)

นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวจาก "ตราช้าง" ใส่ใจโลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ตราช้าง” เผยเทคนิคสร้างบ้านสวยทนนาน ไร้ปัญหากวนใจ เจ้าของบ้านควรใส่ใจ “โครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง”

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Roofing Insight

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Home Renovate

เก็บตกไอเดียแต่งบ้าน จากบูทตราช้าง งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 - Design Idea

3 สุดยอดแบบบ้านอยู่กับน้ำ จากมันสมองนักออกแบบรุ่นใหม่

ปรับปรุง ต่อเติม แก้ไข เสริมทุกส่วนในบ้านได้ง่ายๆ ที่บูธ ตราช้าง

All about Design

รู้ลึก รู้จริง เรื่องระบบหลังคาที่บูธ ตราช้าง

ตราช้าง @บ้านและสวนแฟร์ 2012

ก้อง ได้ยินไหม เกรซ อ้อนอยากได้บ้านใหม่

ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ

กิจกรรมเสริมโป่งช้างป่า

ท่อตราช้าง นำเทรนด์ บุกตลาดผู้นำเรื่องระบบท่อพลาสติก

ตราช้าง คอตโต้ และซีแพค ผนึกกำลัง

ท่อตราช้าง สนับสนุนการออกแบบระบบน้ำสวนยางพาราแก่กลุ่มเกษตรกรบึงกาฬ

นวพลาสติก (ท่อตราช้าง และ วินด์เซอร์) คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 ประเภท เพิ่มผลผลิต

ตราช้าง” จับมือ “คอตโต้” จัด โครงการ “ซ่อมบ้าน หลังน้ำลด

ทีมตราช้างรวมน้ำใจ ช่วยช้างไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับ ม.บูรพา สนับสนุนสินค้าเพื่อประดิษฐ์ “คทาตรวจไฟรั่ว” สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับตราช้างและบริษัทในกลุ่ม SCG จัดสร้างสุขาลอยน้ำเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบแพกู้ภัยจากน้ำใจอาสาสมัคร “บ้านอาสาใจดี”

Easy Grass แลนด์สเคป by ตราช้าง