สปริงดัดท่อร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 15

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 15

เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ กว้าง 3.5 ซม.

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Circle 6 ขอบเรียบ

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Micro Punch ขอบเรียบ

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Square 12 ขอบเรียบ

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายแพลงตอน 9 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายโลมา 9 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายปลาดาว 9 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายปักเป้า 9 มม.

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายฟ้าใส

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายเอิร์ธ 9 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายไอซ์ 9 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายทรายขาว 9 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายฟองน้ำ 9 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายสโนว์ 9 มม.

แผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัช สีเพชร 9 มม.

แผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัช สีมุก 9 มม.

แผ่นฝ้าเพดานปลอดฝุ่น 9 มม.

แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อก R8 ขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมทนไฟขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมทนชื้นขอบเรียบ 9 มม.

แผ่นยิปซัมมาตรฐานขอบเรียบ 9 มม.

แผ่นยิปซัมซิกน่ามาตรฐานขอบลาด4ด้าน 9 มม.

แผ่นยิปซัมอิมแพ็ควอลล์มาตรฐาน 18 มม.

โครงซอยทีบาร์ 120 เมตริก

โครงซอยทีบาร์ 120 ฟุต

โครงซอยทีบาร์ 120 ยิปซัม

โครงหลักทีบาร์สันโครง 32 มม. เมตริก

โครงหลักทีบาร์สันโครง 38 มม. เมตริก

ขอปลั๊กเกลียว (GAH 47)

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น 300X300

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน 300X300

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวยู 52

ปลั๊ก 10 กก.

ปูนฉาบรอยต่อ อีซี่พลาส 120

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยู 52

ลวดแขวนท่อนบน ยาว 600 มม.

สกูรยิงแผ่นยิปซัม 25 มม.

อัลฟ่าบอร์ด Z-Box 100X100X200X2400

ข้องอ45-บาง ฟ้า 100

ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 18

ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 15

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 15

ข้องอ90 ลด-เกษตร เทา 20x18

ข้องอ90-บาง ฟ้า 100

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

ข้องอ90-หนา ฟ้า 100

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 15

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 15

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 100

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 100

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา 15

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 100

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 100

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 100x40

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 100x40

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 100

ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา ฟ้า 20x18

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 15

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง 15

คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า 18

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 10x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 18x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 15x4

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 50x12

สีทาแผ่นฝ้าเพดาน สีมุก

อัลฟ่าบอร์ด L-Box 100X300X2400

อัลฟ่าบอร์ด U-Box 100X200X100X2400

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง 18

ท่อสั้นลด-ฟ้า 100x55

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า 100

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 100x40

สามทาง-บาง ฟ้า 100

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 18

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง 18

สามทางลด-เกษตร เทา 100x55

สามทางลด-บาง ฟ้า 100x55

สามทางลด-หนา ฟ้า 100x20

สามทางวาย-เกษตร เทา 18

สามทางวาย-บาง ฟ้า 100

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 100x40

สามทาง-หนา ฟ้า 100

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 2"x30x25

สี่ทาง-เกษตร เทา 25

น้ำยาหล่อลื่นท่อ 500 กรัม

นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า 18

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 18

ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า 18

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 100

กาวพียูยาแนว ตราช้าง 310 มล.

ชุดสลักเกลียวยึดบานเกล็ด ตราช้าง 9

สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า 18

สามทาง-เกษตร เทา 18

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา ฟ้า 20x1/2

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 100x55

สี่ทางลด-เกษตร เทา 100x55

หัวกะโหลก-หนา ฟ้า 25

หัวกันไหล-หนา ฟ้า 20

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยูซอย 52

โครงคร่าวซอยผนังโปรวอลล์ ตัวยูซอย 52

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวซี 50

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ดีบี ตัวซี 74

ระบบ พื้นสำเร็จรูป ตราช้าง สมาร์ทวูด สีเนเชอรัลบีช 30 x 30 x 2.6 ซม.

ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด 10x400x1.6 ซม. รองพื้น

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 15x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 16x2.92

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน JIS) 25x25

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 50x25

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีเหลือง 25x25

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 100

ข้องอ45-หนา ฟ้า 100

ข้อต่อตรง-จานพีวีซี(ฉีด) 100

ฝาครอบ-บาง ฟ้า 100

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 20x16

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ปลั๊กอุดรู ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

บอลวาล์ว ฟ้า 35

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีเหลือง 15

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน JIS) 15

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 16

ท่อพีพีอาร์ ตราช้าง PN10 20x4

ท่อพีพีอาร์ ตราช้าง PN20 20x4

แท่งซ่อมพีพีอาร์ D7(เล็ก)

หัวเชื่อมแท่งซ่อมพีพีอาร์ D7(เล็ก)

PP-R ข้องอ45 110

PP-R ข้องอ90 110

PP-R ข้องอ90 เกลียวนอก A1 20x20

PP-R ข้องอ90 เกลียวใน A1 20x20

PP-R ข้องอ90 เกลียวในติดผนัง 20x20

PP-R ข้องอ90 ลด 25x20

PP-R ข้อต่อตรง 110

PP-R ข้อต่อตรงเกลียวนอก A1 20x20

PP-R ข้อต่อตรงเกลียวใน A1 20x20

PP-R ข้อต่อตรงลด 110x50

PP-R ข้อต่อยูเนียน 20

PP-R ข้อต่อสี่ทาง 20

PP-R ชุดตัวแปลงหน้าจานเหล็ก 110

PP-R บอลวาล์ว 20

PP-R ประตูน้ำ 20

PP-R ปลั๊กอุดเกลียวนอก 20

PP-R ฝาครอบ 110

PP-R ยูเนี่ยนเกลียวนอก 20x1/2

PP-R ยูเนี่ยนเกลียวใน 20x1/2

PP-R สามทาง 110

PP-R สามทางเกลียวนอก A1 20x20

PP-R สามทางเกลียวใน A1 20x20

PP-R สามทางลด 110x50

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์ 20

ตัวแปลงหน้าจาน พีพีอาร์ 110

ท่อครอส พีพีอาร์ 20

หญ้าเทียม อีซี่กราส รุ่น Special สี Silver

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ขาว (BS) 16

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

ฝาปิดกล่องสี่เหลี่ยม 4x4 ขาว (มาตรฐาน BS) 75x75

ฝาปิดกล่องสี่เหลี่ยม 4x2 ขาว (มาตรฐาน BS) 100x75

ตัวกล่องสี่เหลี่ยม 4x4 ขาว (มาตรฐาน BS) 20-25

ตัวกล่องสี่เหลี่ยม4x2 ขาว(มาตรฐาน BS) 16x2,20-25

ปะเก็นยาง พีพีอาร์ 50

PP-R บอลวาล์วเกลียวใน 20x1/2

PP-R บอลวาล์วเกลียวนอก 20x1/2

PP-R หน้าจานเหล็ก (DIN-PN16) 40

PP-R เครื่องเชื่อมดิจิตอล(TSW) 20-40

PP-R เครื่องเชื่อมตั้งโต๊ะ(TSW) 20-40

สายยางแฟนซีใส-ช้าง 5/8"x10

สายยางแฟนซีเขียว-ช้าง&หัวฉีด 5/8"x10

สายยางแฟนซีเสริมใยเขียว-ช้าง 5/8"x10

น้ำยาประสานท่อตราช้าง-เข้มข้น 40 กรัม

น้ำยาประสานท่อตราช้าง-เข้มข้น 250 กรัม

น้ำยาประสานท่อตราช้าง-ใส 50 กรัม

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสาย 15

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายขาว (มาตรฐาน JIS) 15

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2 ขาว (มาตรฐาน JIS) 15-18-20

น้ำยาประสานท่อตราช้าง-ใส 100 กรัม (แปรง)

เทปพันเกลียว"ตราช้าง" (ม้วน) 10 เมตร

ข้องอ90 เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ขาว (มาตรฐาน BS) 20

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ระบบสวนแนวตั้ง ตราช้าง รุ่น โมดูล่า กรีน

ปูนพลาสเตอร์ฉาบรอยต่อ ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

โครงกัลวาไนซ์ ซี74 ตราช้าง

โครงกัลวาไนซ์ ยู76 ตราช้าง

ปูนหล่อผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด

ปูนซีเมนต์ถุงตราช้างโครงสร้าง สูตรไฮบริด 50 กก.

ปะเก็นยาง พีพีอาร์ 40

ฝาปิดกล่องพักสายกลม ขาว (มาตรฐาน BS) 16-20-25

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 16

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 20

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ขาว (มาตรฐาน BS) 25

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4x2เหลือง 15-18-20

ตะปูเกลียวตราช้างปลายแหลม 10 มม.

ไม้ตกแต่งผนังสมาร์ทวูด โมดิน่า-เอ็ม1 30x150x2.5 ซม.

หญ้าเทียม อีซี่กราส รุ่น Sport สี Energy Green

หญ้าเทียม อีซี่กราส รุ่น Super Save สี เขียว

ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง ทนน้ำทะเล

ปูนซีเมนต์ถุงตราช้างงานหล่อ 50 กก.

EASY GRASS ม้วนสำเร็จรูป ขนาด125 x 200 x 4 ซม.Fresh Green

เก้าอี้ตกแต่งสวนรุ่นใบไม้ สีเทา ขนาด 50 X 120 X 40 ซม.

กระถางตกแต่งสวนรุ่นใบไม้ สีเทา ขนาด 35 X 35 X 60 ซม.

หญ้าเทียม ตราช้าง

โครงโปรซีลายน์ (เบอร์ 24)

โครงริมพลัส

เอสแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า 55

ไม้รั้ว ลายเสี้ยน 2 หน้ารองพื้นครีม

ยิปซัมชายคาขอบเรียบ 1200X2400X9

ยิปซัมชายคาขอบเรียบ ระบายอากาศ W1

ยิปซัมชายคาขอบเรียบ ระบายอากาศ W2

ยิปซัมชายคาขอบเรียบ ระบายอากาศ W3

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายไอศวรรย์

EASY GRASS ขนาด 50 x 50 x 4 ซม.Fresh Green

EASY GRASS ขนาด 50 x 50 x 2 ซม Dark Green

EASY GRASS ขนาด 50 x 50 x 1 ซม. Dark Green

พีแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า 55

ยูแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า 55

ยูแทรฟ-ฟ้า 55

สี่ทางทีวาย-บาง ฟ้า 100

ท่อสั้นลดเยื้องศูนย์-ฟ้า 55x35

น้ำยาทำความสะอาดท่อPVCขนาด 1ลิตร

แกนถ่ายน้ำ-ฟ้า 25

อัลฟ่าบอร์ด W-Box 100X100X100X100X2400

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว ฟ้า 100

ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เทา 18

อัลฟ่าบอร์ด L-เข้ามุมฉากใน

อัลฟ่าบอร์ด L-เข้ามุมฉากนอก

อัลฟ่าบอร์ด L-เข้ามุมมนใน รัศมี 300 มม.

อัลฟ่าบอร์ด L-เข้ามุมมนนอก รัศมี 300 มม.

กล่องพักสายกลม-ขาว (มาตรฐาน JIS) 15-18-20

กล่องพักสายกลม-เหลือง 15-18-20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4X4 ขาว (มาตรฐาน JIS) 15-18-20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4X4เหลือง 15-18-20

สกูรยิงโครงคร่าวยิปซัม 10 มม.

สปริงล็อกตราช้าง เอสที

พุกเหล็ก

พุกเหล็กสำหรับยึดลวดเกลียว 5/16

ลวดแขวนเกลียว 5/16

ปูนกาวติดผนังยิปซัม อีซี่บอนด์

ปูนฉาบตกแต่งภายใน อีซี่สกิม

ขอเพดาน

ขอตาเดียว

ตัวต่อโครงโปร

ตัวต่อโครงนอนแนวขวาง

ตัวต่อโครงพลัส

นัต 5/16" และแหวนรอง

ขอล็อกโครงโปร

ขอล็อกโครงพลัส

ขอสองตา

คลิปแขวนลวดเกลียว

คลิปล็อกโปร

คลิปล็อกพลัส

คิ้วเข้ามุมเหลี่ยมรุ่นดัดโค้ง SB001A

คิ้วเข้ามุมเหลี่ยมรุ่นมาตรฐาน SB001

คิ้วเข้ามุมตัวแอล OB00L

คิ้วเข้ามุมมนรุ่นมาตรฐาน BB001

คิ้วเซาะร่องสำเร็จรูป

คีมย้ำโครง

ฉากยึดท้องพื้น

โปรแมกซ์คลิปล็อก

ปูนซีเมนต์ถุงปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน 50 กก. (ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม)

ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง 50 กก.

ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง รับกำลังอัดเร็ว50กก.

โครงริมทีบาร์

แผ่นยิปซัมเฟล็กซ์บอร์ดขอบลาด 6 มม.

แผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัชขอบบังใบ สีมุก 12 มม.

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 35

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 40

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 55

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 65

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 150

เทปผ้ายิปซัมปิดรอยต่อ กว้าง 5 ซม.

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Circle 6 ขอบบังใบ

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Micro Punch ขอบบังใบ

แผ่นเอคโค่บล็อคไทล์ Square 12 ขอบบังใบ

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายแพลงตอน 12 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายโลมา 12 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายปลาดาว 12 มม.

แผ่นฝ้าเท็กซ์เจอร์ทัช ลายปักเป้า 12 มม.

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายเพลินพิมาน

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายโชควารี

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายชมพูพันทิพย์

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายชวนชม

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายประกายเงิน

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายผกามาศ

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายมหาเศรษฐี

แผ่นฝ้าเปเปอร์ทัช ลายหยาดเพชร

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายเปลือกไม้ 12 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายเอิร์ธ 12 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายไอซ์ 12 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายทรายขาว 12 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายฟองน้ำ 12 มม.

แผ่นฝ้าไวนิลทัช ลายสโนว์ 12 มม.

แผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัช สีเพชร 12 มม.

แผ่นฝ้าคัลเลอร์ทัช สีมุก 12 มม.

แผ่นฝ้าเพดานปลอดฝุ่น 12 มม.

แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อก L8 ขอบลาด 12.5 มม.

แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อก R1 ขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อก R2 ขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อก S8 ขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมทนไฟขอบลาด 15 มม.

แผ่นยิปซัมทนชื้นขอบเรียบ 12 มม.

แผ่นยิปซัมทนชื้นขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมทนชื้นขอบลาด 9 มม.

แผ่นยิปซัมมาตรฐานขอบเรียบ 12 มม.

แผ่นยิปซัมมาตรฐานขอบลาด 12 มม.

แผ่นยิปซัมมาตรฐานขอบลาด 15 มม.

แผ่นยิปซัมมาตรฐานขอบลาด 9 มม.

แผ่นยิปซัมซิกน่าทนชื้นขอบลาด4ด้าน 9 มม.

แผ่นยิปซัมซิกน่ากันร้อนขอบลาด4ด้าน 9 มม.

แผ่นยิปซัมอิมแพ็ควอลล์กันร้อน 18 มม.

แผ่นยิปซัมอิมแพ็ควอลล์ทนชื้น 18 มม.

โครงซอยทีบาร์ 60 เมตริก

โครงซอยทีบาร์ 60 ฟุต

โครงซอยทีบาร์ 60 ยิปซัม

โครงหลักทีบาร์สันโครง 32 มม. ยิปซัม

โครงหลักทีบาร์สันโครง 38 มม. ยิปซัม

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวยู 66

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวยู 76

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวยู 94

ขอปลั๊กเกลียว (GAP 50)

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น 450X450

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น 600X600

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด ทนชื้น 600X1200

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน 450X450

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน 600X600

ช่องเซอร์วิชเซิร์ฟบอร์ด มาตรฐาน 600X1200

ปลั๊ก 30 กก. (ความหนาผนังไม่เกิน 15 มม.)

ปลั๊ก 30 กก. (ความหนาผนังไม่เกิน 27 มม.)

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยู 66

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยู 76

ลวดแขวนท่อนบน ยาว 1100 มม.

ลวดแขวนท่อนบน ยาว 2100 มม.

ลวดแขวนท่อนบน ยาว 3000 มม.

สกูรยิงแผ่นยิปซัม 38 มม.

สีทาแผ่นฝ้าเพดาน สีเพชร

อัลฟ่าบอร์ด L-Box 100X300x1200

อัลฟ่าบอร์ด L-Box 200X200X2400

อัลฟ่าบอร์ด L-Box 200X400X2400

อัลฟ่าบอร์ด L-Box 250X350X2400

อัลฟ่าบอร์ด U-Box 150x150x150

อัลฟ่าบอร์ด U-Box 200X200X200X2400

อัลฟ่าบอร์ด Z-Box 200X200X100X2400

อัลฟ่าบอร์ด Z-Box 200X250X100X2400

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง 20

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง 25

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 18

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 20

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 25

ข้องอ45-บาง ฟ้า 35

ข้องอ45-บาง ฟ้า 40

ข้องอ45-บาง ฟ้า 55

ข้องอ45-บาง ฟ้า 65

ข้องอ45-บาง ฟ้า 80

ข้องอ45-บาง ฟ้า 125

ข้องอ45-บาง ฟ้า 150

ข้องอ45-บาง ฟ้า 200

ข้องอ45-หนา ฟ้า 18

ข้องอ45-หนา ฟ้า 20

ข้องอ45-หนา ฟ้า 25

ข้องอ45-หนา ฟ้า 55

ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 20

ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 25

ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 25

ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า 18

ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า 20

ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า 25

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 18

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 20

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 25

ข้องอ90 ลด-เกษตร เทา 25x18

ข้องอ90 ลด-เกษตร เทา 25x20

ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า 20x18

ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า 25x18

ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า 25x20

ข้องอ90-บาง ฟ้า 35

ข้องอ90-บาง ฟ้า 40

ข้องอ90-บาง ฟ้า 55

ข้องอ90-บาง ฟ้า 65

ข้องอ90-บาง ฟ้า 80

ข้องอ90-บาง ฟ้า 125

ข้องอ90-บาง ฟ้า 150

ข้องอ90-บาง ฟ้า 200

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

ข้องอ90-หนา ฟ้า 18

ข้องอ90-หนา ฟ้า 20

ข้องอ90-หนา ฟ้า 25

ข้องอ90-หนา ฟ้า 35

ข้องอ90-หนา ฟ้า 40

ข้องอ90-หนา ฟ้า 55

ข้องอ90-หนา ฟ้า 65

ข้องอ90-หนา ฟ้า 80

ข้องอ90-หนา ฟ้า 150

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 18

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 20

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 25

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 35

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 40

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 55

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 65

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 80

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 25

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 35

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 40

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 55

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 65

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 80

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา 18

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา 20

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 80

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 125

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 35

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 40

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 55

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 15

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 18

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 20

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 25

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 35

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 40

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 55

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 65

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง 80

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 40x35

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 55x35

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 55x40

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 65x40

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 65x55

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 80x40

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 80x55

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 80x65

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 100x55

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 100x65

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 100x80

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 150x100

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 20x18

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 25x18

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 25x20

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 35x20

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 35x25

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 40x18

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 40x20

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 40x25

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 40x35

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 55x18

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 55x20

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 55x25

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 55x35

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 55x40

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 65x20

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 65x25

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 65x40

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 65x55

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 80x35

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 80x40

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 80x55

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 80x65

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 100x55

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 100x65

ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 100x80

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 18

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 25

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 35

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 40

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 55

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 65

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 80

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 150

ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า 20

ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า 25

ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า 40

ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า 55

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา ฟ้า 25x18

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา ฟ้า 25x20

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง 18

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง 20

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง 25

คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า 20

คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า 25

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 15x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 18x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 20x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 25x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 35x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 40x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 55x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 65x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 80x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 100x4

ท่อ PVC ช้าง-เกษตร 125x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 35x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 40x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 55x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 65x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 80x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 100x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 125x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 150x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 200x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 250x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 300x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 5 400x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 18x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 20x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 25x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 35x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 40x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 55x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 65x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 80x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 100x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 200x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 250x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 300x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 350x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 400x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 20x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 25x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 35x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 40x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 55x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 65x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 80x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 100x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 125x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 150x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 200x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 250x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 300x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 13.5 400x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 18x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 20x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 25x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 35x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 40x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 55x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 65x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 80x4

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสาย ชั้น1 100x4

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 25x20

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 40x20

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 50x24

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 75x12

ท่อดูดน้ำพีวีซี-ช้าง 75x24

ท่อสั้นลด-ฟ้า 100x80

ท่อสั้นลด-ฟ้า 150x100

น้ำยาหล่อลื่นท่อ 1000 กรัม

นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า 20

นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า 25

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 20

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 25

ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า 55

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 18

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 20

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 25

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 35

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 40

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 55

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 65

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 80

สามทาง-เกษตร เทา 55

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า 55

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า 65

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า 80

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า 150

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 80x55

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 100x55

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 100x80

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 150x80

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 150x100

สามทาง-บาง ฟ้า 35

สามทาง-บาง ฟ้า 40

สามทาง-บาง ฟ้า 55

สามทาง-บาง ฟ้า 65

สามทาง-บาง ฟ้า 80

สามทาง-บาง ฟ้า 150

สามทาง-บาง ฟ้า 200

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 20

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง 25

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 20

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง 20

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง 25

สามทางลด-เกษตร เทา 25x18

สามทางลด-เกษตร เทา 25x20

สามทางลด-เกษตร เทา 40x18

สามทางลด-เกษตร เทา 40x20

สามทางลด-เกษตร เทา 55x18

สามทางลด-เกษตร เทา 55x20

สามทางลด-เกษตร เทา 55x25

สามทางลด-เกษตร เทา 65x55

สามทางลด-เกษตร เทา 80x55

สามทางลด-เกษตร เทา 80x65

สามทางลด-บาง ฟ้า 55x35

สามทางลด-บาง ฟ้า 55x40

สามทางลด-บาง ฟ้า 65x55

สามทางลด-บาง ฟ้า 80x40

สามทางลด-บาง ฟ้า 80x55

สามทางลด-บาง ฟ้า 80x65

สามทางลด-บาง ฟ้า 100x80

สามทางลด-หนา ฟ้า 20x18

สามทางลด-หนา ฟ้า 25x18

สามทางลด-หนา ฟ้า 25x20

สามทางลด-หนา ฟ้า 40x18

สามทางลด-หนา ฟ้า 40x20

สามทางลด-หนา ฟ้า 40x25

สามทางลด-หนา ฟ้า 55x18

สามทางลด-หนา ฟ้า 55x20

สามทางลด-หนา ฟ้า 55x25

สามทางลด-หนา ฟ้า 55x35

สามทางลด-หนา ฟ้า 55x40

สามทางลด-หนา ฟ้า 65x20

สามทางลด-หนา ฟ้า 65x25

สามทางลด-หนา ฟ้า 65x40

สามทางลด-หนา ฟ้า 65x55

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x18

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x20

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x25

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x40

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x55

สามทางลด-หนา ฟ้า 80x65

สามทางลด-หนา ฟ้า 100x25

สามทางลด-หนา ฟ้า 100x40

สามทางลด-หนา ฟ้า 100x55

สามทางลด-หนา ฟ้า 100x80

สามทางลด-หนา ฟ้า 150x80

สามทางลด-หนา ฟ้า 150x100

สามทางวาย-เกษตร เทา 20

สามทางวาย-บาง ฟ้า 55

สามทางวาย-บาง ฟ้า 65

สามทางวาย-บาง ฟ้า 80

สามทางวาย-บาง ฟ้า 150

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 65x40

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 65x55

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 80x55

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 100x55

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 100x80

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 150x100

สามทาง-หนา ฟ้า 18

สามทาง-หนา ฟ้า 20

สามทาง-หนา ฟ้า 25

สามทาง-หนา ฟ้า 35

สามทาง-หนา ฟ้า 40

สามทาง-หนา ฟ้า 55

สามทาง-หนา ฟ้า 65

สามทาง-หนา ฟ้า 150

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/2"x50x12

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/2"x50x15

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/2"x50x20

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/2"x50x25

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/2"x50x8.5

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/4"x50x12

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/4"x50x15

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/4"x50x20

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 1/4"x50x25

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1 3/4"x50x45

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1"x100x20

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1"x100x25

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1"x100x30

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1/2"x100x7

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 1/2"x100x15

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 2"x30x8.5

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 2"x30x12

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 2"x30x15

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 2"x30x20

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 3/4"x100x13

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 3/4"x100x20

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 3/4"x100x25

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 5/8"x100x9

สายยางอ่อนพีวีซี-ช้าง 5/8"x100x20

สี่ทาง-เกษตร เทา 40

สี่ทาง-เกษตร เทา 55

สี่ทาง-เกษตร เทา 80

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 25x18

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 25x20

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 40x25

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 55x18

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 55x20

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 55x25

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 65x55

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 80x55

สี่ทางลด-เกษตร เทา 25x18

สี่ทางลด-เกษตร เทา 25x20

สี่ทางลด-เกษตร เทา 40x18

สี่ทางลด-เกษตร เทา 40x20

สี่ทางลด-เกษตร เทา 40x25

สี่ทางลด-เกษตร เทา 55x18

สี่ทางลด-เกษตร เทา 55x20

สี่ทางลด-เกษตร เทา 55x25

สี่ทางลด-เกษตร เทา 65x55

สี่ทางลด-เกษตร เทา 80x55

สี่ทางลด-เกษตร เทา 80x65

หัวกะโหลก-หนา ฟ้า 55

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา ฟ้า 25x3/4

หัวกันไหล-หนา ฟ้า 25

กาวพียูยาแนว ตราช้าง 600 มล.

ชุดสลักเกลียวยึดบานเกล็ด ตราช้าง 10

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 18

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 125x4

ท่อ PVC ช้าง-พรีเมี่ยม ฟ้า 8.5 150x4

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 18

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 20

สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า 20

สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า 25

สามทาง-เกษตร เทา 20

สามทาง-เกษตร เทา 25

สามทาง-เกษตร เทา 40

สามทาง-เกษตร เทา 80

สามทาง-หนา ฟ้า 80

สี่ทางฝาครอบลด-เกษตร เทา 80x65

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยูซอย 66

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวยูซอย 76

โครงคร่าวซอยผนังโปรวอลล์ ตัวยูซอย 66

โครงคร่าวซอยผนังโปรวอลล์ ตัวยูซอย 76

โครงคร่าวซอยผนังโปรวอลล์ ตัวยูซอย 94

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวซี 64

โครงคร่าวผนังพลัสวอลล์ ตัวซี 74

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวซี 64

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวซี 74

โครงคร่าวผนังโปรวอลล์ ตัวซี 92

น้ำยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต ตราช้าง ขนาด 3.4 ลิตร

ระบบ พื้นสำเร็จรูป ตราช้าง สมาร์ทวูด สีเนเชอรัลบีช 30 x 60 x 2.6 ซม.

ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด 10x400x1.2 ซม. รองพื้น

ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด 15X400X1.2 ซม. รองพื้น

ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด 7.5X400X1.2 ซม.รองพื้น

ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด 7.5x400x1.6 ซม. รองพื้น

หญ้าเทียม อีซี่กราส รุ่น Special สี Latte

หญ้าเทียม อีซี่กราส รุ่น Special สี Moccha

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 18x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 20x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 25x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 35x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 40x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน JIS) 55x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 20x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 25x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 32x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 40x2.92

ท่อ PVC ช้าง-ร้อยสายไฟสีขาว (มาตรฐาน BS) 50x2.92

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน JIS) 15x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน JIS) 18x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน JIS) 20x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 32x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 40x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 16x100

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 20x100

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีขาว (มาตรฐาน BS) 25x100

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีเหลือง 15x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีเหลือง 18x50

ท่อลูกฟูก PVC ช้าง-ร้อยสายสีเหลือง 20x50

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 40

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 55

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 65

กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า 80

ข้องอ45-หนา ฟ้า 65

ข้องอ45-หนา ฟ้า 80

ข้อต่อตรง-จานพีวีซี(ฉีด) 150

ข้อต่อตรง-จานพีวีซี(ฉีด) 80

ฝาครอบ-หนา ฟ้า 150

ฝาครอบ-บาง ฟ้า 150

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 100x65

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 65x40

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 65x55

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 80x65

สามทางลด-บาง ฟ้า 100x65

สามทางลด-บาง ฟ้า 150x100

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 100x65

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 150x80

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 80x40

สามทางวายลด-บาง ฟ้า 80x65

สามทางลด-เกษตร เทา 40x25

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสาย 18

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสาย 20

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสาย 25

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 25

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 35

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 40

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง 55

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายขาว (มาตรฐาน JIS) 18

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายขาว (มาตรฐาน JIS) 20

ข้อโค้ง90ช่วงสั้น(ฉีด) ร้อยสายขาว (มาตรฐาน JIS) 25

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 25

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 35

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 40

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน JIS) 55

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 50

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 25x20

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 32x20

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 32x25

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 40x25

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 40x32

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 50x32

ข้อต่อลด-ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 50x40

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

สามทาง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 50

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 50

ปลั๊กอุดรู ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ปลั๊กอุดรู ร้อยสายไฟ ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

ข้องอ90-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 50

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

ข้องอ90 ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 50

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 16

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 20

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 25

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 32

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว (มาตรฐาน BS) 40

ข้อต่อเข้ากล่อง-