ลดการสะสมความร้อนที่ผนังนอกบ้าน และพื้นรอบบ้าน ด้วยระบบกันความร้อนนอกบ้าน

แผงระแนงกันแดด ตราช้าง สมาร์ทวูด ติดตั้งบนผนังด้านที่ร้อนจัด ลดการสะสมความร้อนในผนังได้มาก ช่วยให้ลดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศลดลงได้ถึง 6-20%* โดยการติดตั้งตามมาตรฐานของ ตราช้าง สามารถใช้พร้อม บล็อกตราช้าง รุ่น COOL PLUS ซี่งจะดูดซึมและกักเก็บน้ำไว้ภายในตัวบล็อก เมื่อใดที่รอบๆ บ้านมีความร้อนจากการสะสมของแดด น้ำที่ถูกเก็บไว้ในบล็อกจะระเหยออกมา ทำให้อุณหภูมิที่ผิวบล็อกCOOL PLUS ต่ำกว่าผิวคอนกรีตทั่วไป 5-10 องศาเซลเซียส** โดยช่วงหน้าร้อน ควรรดน้ำวันเว้นวัน

* ค่าประสิทธิผลจากการ Simulation ด้วยโปรแกรม TAS ที่ศึกษาวิจัยโดยทีมวิศวกรของ SCG ในการประหยัดพลังงานกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลากลางวัน ของบ้านจำลองขนาดพื้นที่ห้อง 16 ตร.ม. ที่ติดตั้งระแนงกันแดด กับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้ง ภายใต้สภาวะที่กำหนด

** การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่พื้นผิวสัมผัสของก้อนบล็อกปูพื้น ตราช้าง คูลพลัส กับพื้นผิวคอนกรีตทั่วไป โดยวัดอุณหภูมิภายหลังจากรดน้ำที่วัสดุทั้ง 2 ประเภท ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง โดยการศึกษาวิจัยของทีมวิศวกรของ SCG