กันร้อนที่หลังคาและฝ้า ด้วยระบบหลังคาและฝ้าเย็น ได้รวมเทคโนโลยี การสะท้อน กันร้อน และระบายความร้อนเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแต่ละส่วนของบ้านที่ใช้วัสดุเพื่อการสะท้อน กันร้อน และระบายความร้อน จะสามารถลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศลงได้ถึง 23%-45%* ระบบบ้านเย็นแบ่งตามการใช้งานได้ 3 ระบบใหญ่ๆ

เริ่มที่หลังคา เป็นจุดที่รับความร้อนมากที่สุด เราพัฒนาตัวฉนวนอย่างหนาให้เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการกันร้อนระดับสูงมากเป็นพิเศษ นำมาหุ้มด้วยแผ่นอลูมินั่มฟอยล์ทำหน้าที่สะท้อนและกันความร้อน โดยติดตั้งใต้กระเบื้องตราช้างซีแพคโมเนียและเอ๊กซ์เซลล่าทุกรุ่น เราเรียกว่า แผ่นสะท้อนความร้อนรุ่น ULTRA KOOL ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนและป้องกันความร้อนไม่ให้ผ่านหลังคาลงมาง่ายๆ
อย่างไรก็ตาม ความร้อนบางส่วนยังไหลผ่านลงมาในโถงหลังคาได้ ต้องกันความร้อนอีกชั้นหนึ่งที่ฝ้าชั้นบนของบ้านด้วยฉนวนกันร้อนอย่างหนา 6 นิ้ว รุ่น STAY COOL ซึ่งจะช่วยกักเก็บความร้อน มีน้ำหนักเบา สามารถวางบนแผ่นฝ้าที่มีอยู่เดิมได้โดยไม่ปรับเปลี่ยนฝ้า

สุดท้ายคือการระบายอากาศที่ชายคา ให้ใช้แผ่นฝ้าที่มีรูระบายอากาศสำเร็จรูปจากโรงงาน มาติดแทนฝ้าแบบทึบคือฝ้าตราช้างสมาร์ทบอร์ด รุ่นระบายอากาศ ซึ่งจะรับลมเย็นและไล่อากาศร้อนออกได้ง่ายขึ้น

* ข้อมูลฐานจากปี พ.ศ.2543 ที่มาจากฐานการคำนวณโดยการศึกษาของบัณฑิตวิทยาร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ SCG จากการทดสอบภาคสนามของบ้านจำลองขนาดพื้นที่ห้อง 16 ตร.ม. จำนวน 2 หลัง ที่ติดตั้งระบบหลังคา และฝ้าเย็นตราช้าง กับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้ง และทำ Simulation เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบหลังคาและฝ้าเย็นตลอดปี โดยค่าประสิทธิผลในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลากลางวัน