ลดความร้อนเข้าทางผนังบ้านได้ดีกว่าผนังก่ออิฐถึง 8 เท่า* ด้วยระบบผนังเย็นแบบ Triple Protection ใช้แผ่นผนัง ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ชั้นนอกและชั้นใน หนา 8 มม. แทรกกลางแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้วยฉนวนกันร้อน ตราช้าง รุ่น Cool Wall T65 ใช้วัสดุทำงานร่วมกันเป็นระบบ จะช่วยสกัดกั้นความร้อนได้ถึง 3 ชั้น เพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง

* เป็นผลจากการเปรียบเทียบค่าความสามารถในการต้านทานความร้อน ของผนังก่ออิฐฉาบปูน กับระบบผนังเย็น โดย อ้างอิงจากคู่มือการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม