ความสำคัญของการ ทำบ้านให้เย็น และความเข้าใจที่ถูกต้องของ "บ้านเย็น"


  • ความสำคัญของบ้านเย็น คือ ผู้อยู่อาศัยในบ้านเย็น รู้สึกสบายขณะที่อยู่ในบ้าน ไม่รู้สึกร้อนอบอ้าว และได้ประหยัดค่าไฟพอประมาณ
  • ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องบ้านเย็น นั่นคือ การได้อยู่อาศัยในบ้านที่ไม่มีปัญหาบ้านร้อน เป็นบ้านที่จ่ายค่าไฟน้อยเมื่อเทียบกับบ้านทั่วๆ ไป และไม่ว่าบ้านเก่า หรือบ้านใหม่ ก็เย็นได้ ถ้าเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับบ้านของตน
  • การเตรียมการก่อนการสร้างบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำถึงแม้จะมีพื้นที่บ้านจำกัด ไม่มีต้นไม้ใหญ่มาช่วยกันแดด ขั้นแรกคือการออกแบบบ้านให้มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายลมที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้อยู่ในบ้านสบายกาย ไม่รู้สึกอบอ้าว ขั้นต่อไปคือการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านโดย เฉพาะส่วนที่รับความร้อนมากที่สุด คือ หลังคา รองลงมา คือ ผนังบ้าน ทั้ง 2 ขั้นตอนจะเห็นผลได้ชัดสำหรับบ้านใหม่
  • แต่ถ้าจะให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นเย็นขี้น เห็นตัวเลขค่าไฟต่อเดือนลดลง แบบนี้ต้องถามผู้มีประสบการณ์บ้านร้อนซึ่งส่วนใหญ่คือบ้านที่ปลูกสร้างอยู่อาศัยแล้ว ตัวช่วยให้บ้านหายร้อนเป็นบ้านเย็นกาย ต้องเพิ่มวัสดุที่ช่วยลดความร้อนให้บ้าน ที่ไม่ยุ่งยากติดตั้งง่าย และคุ้มการลงทุนในระยะยาว